Evenementen:

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Na het succesvol afronden van een cursus in het opleidingstraject van de NCB, kan je een certificaat voor het betreffende niveau aanvragen. Het certificaat geeft aan dat je bepaalde vaardigheden bezit, dat je bepaalde hoeveelheid praktijkervaring hebt opgedaan en welke specifieke bevoegdheden je op het betreffende niveau hebt. Afhankelijk van het niveau kan je een vaardigheidsbewijs of kwalificatie aanvragen.

VAARDIGHEIDSBEWIJS

Een vaardigheidsbewijs behaal je na het succesvol afronden van een cursus in de leerlijn 'Canyoneer'. Met een vaardigheidsbewijs laat je zien dat je in staat om op een veilige manier, zelfstandig verder te gaan met canyoning met tochtgenoten van gelijkwaardig niveau. Het vaardigheidsbewijs bestaat uit een certificaat en een pasje en je wordt opgenomen in het kwaliteitsregister van de bond.

KWALIFICATIE

Een kwalificatie behaal je na het succesvol afronden van een cursus in de leerlijnen 'Gids' of 'Opleider'. Met het behalen van een kwalificatie ben je bevoegd om onervaren mensen te begeleiden en/of op te leiden. De kwalificatie bestaat uit een certificaat en een pasje en je wordt opgenomen in het kwaliteitsregister van de bond.  

AANVRAGEN / VERLENGEN

Als je geen account hebt kan je hier een certificaat aanvragen.
Als je wel een account hebt kan je een certificaat aanvragen of verlengen.


 

Een Assessor kan aan de hand van een zelfstandig opgesteld toetsplan een toets, ook wel Proef van Bekwaamheid (PVB), afnemen binnen het opleidingstraject van de Nederlandse Canyoning Bond. Op basis van het toetsplan kan hij per (portfolio-­ of praktijk)beoordeling een voorbereiding maken, uitvoeren en evalueren. Tijdens een beoordeling is hij in staat te differentiëren om optimale begeleiding te kunnen geven aan de kandidaat. Hij heeft kennis van relevante Europese wetgeving op het gebied van scholing en beoefenen van canyoningen. Binnen het opleidingstraject van de Nederlandse Canyoning Bond mag hij toetsen afnemen voor de niveaus Basic Canyon Guide, Advanced Canyon Guide, Canyoning Instructor en Assessor.


BEVOEGDHEDEN

Een Assessor heeft op basis van zijn kennis en vaardigheden de volgende bevoegdheden:

 • Hij mag toetsen afnemen voor de niveaus Basic Canyon Guide, Advanced Canyon Guide, Canyoning Instructor en Assessor.

PRAKTIJKERVARING

Je hebt minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring nodig om deel te nemen aan de cursus:

 • 20 (10)1 canyontochten van gradatie ≤ v3a3III
 • 20 (10)1 canyontochten van gradatie > v3a3III
 • 20 (5)1 canyontochten gidsen van gradatie ≤ v3a3III
 • 20 (5)1 canyontochten gidsen van gradatie > v3a3III

Je doet minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring op tijdens de stageperiode van de cursus:

 • 10 toetsen afnemen voor het niveau Basic Canyon Guide.
 • 5 toetsen afnemen voor het niveau Advanced Canyon Guide.
 • 2 toetsen afnemen voor het niveau Canyoning Instructor.

Je moet minimaal 1 NCB Kadertraining per twee jaar volgen op om het certificaat geldig te houden.

De praktijkervaring per niveau wordt gespecificeerd in het totaal aantal tochten en het aantal tochten in unieke canyons.


CURSUS

De vormgeving van de cursus wordt door de cursusleider zelf bepaald. De cursus moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursus wordt gegeven onder toezicht van de Toetsingscommissie.
 • De cursus wordt gegeven door een NCB-gekwalificeerde Assessor.
 • De cursus wordt via een organisatie met NCB Keurmerk aangeboden.

Voor deelname aan de cursus moet de cursist voldoen aan de volgende eisen:

 • De minimale leeftijd van de cursist is 21 jaar.
 • De cursist is in bezit van het certificaat Canyoning Instructor.
 • De cursist heeft voldoende praktijkervaring voor het betreffende niveau
 • De cursist is in bezit van een (geldig) EHBO­‐certificaat of gelijkwaardig.

TOETSING

Tijdens de cursus houdt de cursusleider de voortgang van elke cursist bij aan de hand van het beoordelingsformulier. Aan het einde van de cursus vindt er een toetsing plaats door een externe beoordelaar, waarna de beoordelaar bepaalt of een cursist alle vaardigheden bezit. Als alle vaardigheden zijn behaald, geeft de beoordelaar de resultaten door aan de bond. De bond verstrekt het certificaat Kwalificatie Assessor aan de cursist.

De toetsing voor het niveau Assessor moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursist moet voldoen aan de deelname eisen van de cursus van het betreffende niveau.
 • De toetsing wordt gedaan door een NCB-gekwalificeerde Assessor.
 • De toetsing wordt gedaan aan de hand van het beoordelingsformulier van het betreffende niveau.

De toetsing voor het niveau Canyoning Instructor bestaat uit 1 onderdeel. Het onderdeel wordt beoordeeld op alle criteria van de betreffende categorie (zie Kennis- en vaardighedenlijst in de Richtlijn).


CERTIFICAAT

Als alle vaardigheden getoetst en behaald zijn, kan het certificaat Kwalificatie Assessor worden aangevraagd. Het certificaat wordt als volgt aangevraagd:

 • De beoordelaar geeft de resultaten door via de website van de NCB.
 • De cursist vraagt een certificaat aan via de website van de NCB.
 • De bond controleert de aanvraag van de cursist met de aangifte van de beoordelaar. Indien akkoord ontvangt de cursist per mail een bevestiging met factuur.
 • Als de cursist heeft voldaan aan de financiële verplichtingen, verstrekt de bond het certificaat Kwalificatie Assessor aan de cursist.

 

Een Canyoning Instructor kan aan de hand van een zelfstandig opgesteld lesplan een cursus geven binnen het opleidingstraject van de Nederlandse Canyoning Bond. Op basis van het lesplan kan hij per training een lesvoorbereiding maken, uitvoeren en evalueren. Tijdens de training is hij in staat te differentiëren om optimale begeleiding te kunnen geven aan elke individuele cursist. Verder is hij in staat cursisten tijdens een stage te begeleiden. Hij heeft kennis van relevante Europese wetgeving op het gebied van scholing en beoefenen van canyoningen. Binnen het opleidingstraject van de Nederlandse Canyoning Bond kan hij personen opleiden tot en met het niveau Canyoning Instructor, waarbij hij toetsen mag afnemen voor de niveaus Basic Canyoneer en Advanced Canyoneer.


BEVOEGDHEDEN

Een Canyoning Instructor heeft op basis van zijn kennis en vaardigheden de volgende bevoegdheden:

 • Hij mag cursussen organiseren tot en met het niveau Canyoning Instructor.
 • Hij mag cursussen organiseren voor een groep van vier (4) tot zes (6)  deelnemers.1
 • Hij mag toetsen afnemen voor de niveaus Basic Canyoneer en Advanced Canyoneer.

Het aantal deelnemers per instructeur is afhankelijk van het niveau van de deelnemers en het niveau van de cursus. In de praktijk betekent dit dat de maximale groepsgrootte een effectieve individuele ontwikkeling van de cursisten moet toelaten.


PRAKTIJKERVARING

Je hebt minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring nodig om deel te nemen aan de cursus:

 • 20 (10)2 canyontochten van gradatie ≤ v3a3III
 • 20 (10)2 canyontochten van gradatie > v3a3III
 • 20 (5)2 canyontochten gidsen van gradatie ≤ v3a3III
 • 20 (5)2 canyontochten gidsen van gradatie > v3a3III

Je doet minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring op tijdens de stageperiode van de cursus:

 • 4 cursussen organiseren waarvan minimaal de volgende niveaus: 1 Basic, 1 Advanced, 1 Canyoneer en 1 Guide.
 • 20 toetsen afnemen voor het niveau Basic Canyoneer.
 • 10 toetsen afnemen voor het niveau Advanced Canyoneer.

Je moet minimaal 1 NCB Kadertraining per twee jaar volgen op om het certificaat geldig te houden.

De praktijkervaring per niveau wordt gespecificeerd in het totaal aantal tochten en het aantal tochten in unieke canyons.


CURSUS

De vormgeving van de cursus wordt door de cursusleider zelf bepaald. De cursus moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursus wordt gegeven onder toezicht van de Toetsingscommissie.
 • De cursus wordt gegeven door een NCB-gekwalificeerde Canyoning Instructor.
 • De cursus wordt via een organisatie met NCB Keurmerk aangeboden.

Voor deelname aan de cursus moet de cursist voldoen aan de volgende eisen:

 • De minimale leeftijd van de cursist is 21 jaar.
 • De cursist is in bezit van het certificaat Advanced Canyon Guide.
 • De cursist is in bezit van een diploma Sport- en Bewegingsleider niveau 3 of gelijkwaardig/hoger.
 • De cursist heeft voldoende praktijkervaring voor het betreffende niveau.
 • De cursist is in bezit van een (geldig) EHBO­‐certificaat of gelijkwaardig.

TOETSING

Tijdens de cursus houdt de cursusleider de voortgang van elke cursist bij aan de hand van het beoordelingsformulier. Aan het einde van de cursus vindt er een toetsing plaats door een externe beoordelaar, waarna de beoordelaar bepaalt of een cursist alle vaardigheden bezit. Als alle vaardigheden zijn behaald, geeft de beoordelaar de resultaten door aan de bond. De bond verstrekt het certificaat Kwalificatie Canyoning Instructor aan de cursist.

De toetsing voor het niveau Canyoning Instructor moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursist moet voldoen aan de deelname eisen van de cursus van het betreffende niveau.
 • De toetsing wordt gedaan door een NCB-gekwalificeerde Assessor.
 • De toetsing wordt gedaan aan de hand van het beoordelingsformulier van het betreffende niveau.

De toetsing voor het niveau Canyoning Instructor bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel wordt beoordeeld op alle criteria van de betreffende categorie (zie Kennis- en vaardighedenlijst in de Richtlijn).


CERTIFICAAT

Als alle vaardigheden getoetst en behaald zijn, kan het certificaat Kwalificatie Canyoning Instructor worden aangevraagd. Het certificaat wordt als volgt aangevraagd:

 • De beoordelaar geeft de resultaten door via de website van de NCB.
 • De cursist vraagt een certificaat aan via de website van de NCB.
 • De bond controleert de aanvraag van de cursist met de aangifte van de beoordelaar. Indien akkoord ontvangt de cursist per mail een bevestiging met factuur.
 • Als de cursist heeft voldaan aan de financiële verplichtingen, verstrekt de bond het certificaat Kwalificatie Canyoning Instructor aan de cursist.

 

Een Advanced Canyon Guide kan tochten begeleiden voor personen met geen of weinig ervaring in canyons tot en met gradatie v5a5IV. Hij kan een moeilijke tocht voorbereiden en uitvoeren, waarbij hij zorg draagt voor de gehele logistiek. Tijdens de tocht is hij in staat op een vlotte manier een groep van vier (4) tot zes (6) onervaren deelnemers te begeleiden door een adequate werkwijze, waarbij hij een assistent gids (in opleiding) kan aansturen. Hij heeft kennis van reddingstechnieken waarmee hij in geval van nood zijn deelnemers in moeilijke situaties van touw kan redden. In noodsituaties kan hij met zijn groep deelnemers moeilijke escapes gebruiken. Verder heeft hij kennis van relevante Europese wetgeving op het gebied van scholing en beoefenen van canyoningen. Binnen het opleidingstraject van de Nederlandse Canyoning Bond is hij in staat een introductietocht te organiseren, waarbij hij het certificaat Canyoning Introduction mag afgeven.


BEVOEGDHEDEN

Een Advanced Canyon Guide heeft op basis van zijn kennis en vaardigheden de volgende bevoegdheden:

 • Hij mag tochten organiseren voor een groep van vier (4) tot zes (6) onervaren deelnemers.1
 • Hij mag tochten organiseren in canyons tot en met gradatie v5a5IV.
 • Hij mag een introductietocht organiseren, waarna hij het certificaat Canyoning Introduction mag afgeven

Het aantal deelnemers per gids is afhankelijk van het niveau van de deelnemers en de eigenschappen van de canyon. In de richtlijn wordt slechts een indicatie van de maximale groepsgrootte gegeven. In de praktijk betekent dit dat de maximale groepsgrootte een vlotte voortgang moet toelaten.


PRAKTIJKERVARING

Je hebt minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring nodig om deel te nemen aan de cursus:

 • 40 (15)2 canyontochten van gradatie ≤ v3a3III
 • 20 (10)2 canyontochten van gradatie > v3a3III

Je doet minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring op tijdens de stageperiode van de cursus:

 • 20 (5)2 canyontochten gidsen van gradatie > v3a3III

Je doet minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring per twee jaar op om het certificaat geldig te houden:

 • 5 canyontochten gidsen van gradatie > v3a3III

De praktijkervaring per niveau wordt gespecificeerd in het totaal aantal tochten en het aantal tochten in unieke cany


CURSUS

De vormgeving van de cursus wordt door de cursusleider zelf bepaald. De cursus moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursus wordt gegeven onder toezicht van een NCB-gekwalificeerde Canyoning Instructor.
 • De cursus wordt via een organisatie met NCB Keurmerk aangeboden.

Voor deelname aan de cursus moet de cursist voldoen aan de volgende eisen:

 • De minimale leeftijd van de cursist is 21 jaar.
 • De cursist is in bezit van het certificaat Advanced Canyoneer of vaardigheden op gelijkwaardig niveau.
 • De cursist is in bezit van de kwalificatie Basic Canyon Guide of vaardigheden op gelijkwaardig niveau.
 • De cursist is in bezit van een diploma Sport- en Bewegingsleider niveau 3 of gelijkwaardig/hoger.
 • De cursist heeft voldoende praktijkervaring voor het betreffende niveau.
 • De cursist is in bezit van een (geldig) EHBO­‐certificaat of gelijkwaardig.

TOETSING

Tijdens de cursus houdt de cursusleider de voortgang van elke cursist bij aan de hand van het beoordelingsformulier. Aan het einde van de cursus vindt er een toetsing plaats door een externe beoordelaar, waarna de beoordelaar bepaalt of een cursist alle vaardigheden bezit. Als alle vaardigheden zijn behaald, geeft de beoordelaar de resultaten door aan de bond. De bond verstrekt het certificaat Kwalificatie Advanced Canyon Guide aan de cursist.

De toetsing voor het niveau Advanced Canyon Guide moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursist moet voldoen aan de deelname eisen van de cursus van het betreffende niveau.
 • De toetsing wordt gedaan door een NCB-gekwalificeerde Assessor.
 • De toetsing wordt gedaan aan de hand van het beoordelingsformulier van het betreffende niveau.

De toetsing voor het niveau Advanced Canyon Guide bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel wordt beoordeeld op alle criteria van de betreffende categorie (zie Kennis- en vaardighedenlijst in de Richtlijn).


CERTIFICAAT

Als alle vaardigheden getoetst en behaald zijn, kan het certificaat Kwalificatie Advanced Canyon Guide worden aangevraagd. Het certificaat wordt als volgt aangevraagd:

 • De beoordelaar geeft de resultaten door via de website van de NCB.
 • De cursist vraagt een certificaat aan via de website van de NCB.
 • De bond controleert de aanvraag van de cursist met de aangifte van de beoordelaar. Indien akkoord ontvangt de cursist per mail een bevestiging met factuur.
 • Als de cursist heeft voldaan aan de financiële verplichtingen, verstrekt de bond het certificaat Kwalificatie Advanced Canyon Guide aan de cursist.

 

Een Advanced Canyoneer is iemand die zelfstandig canyons tot en met gradatie v5a5IV kan afdalen. Samen met tochtgenoten kan hij het persoonlijke en het groepsmateriaal voorbereiden op basis van informatie uit de topo (of op andere wijze verworven). Tijdens de tocht kan hij bijzondere of risicovolle ankerpunten beoordelen en moeilijk toegankelijke looplijnen en (gefractioneerde) abseils uithangen in alle situaties. Indien nodig kan hij risicovolle passages beveiligen in een moeilijke verticale of aquatische omgeving. Hij heeft kennis van reddingstechnieken waarmee hij in geval van nood zichzelf en derden in moeilijke situaties van touw kan redden. Verder kan hij moeilijke escapes gebruiken en haken plaatsen en/of vervangen. Indien nodig kan hij, aan de hand van opgestelde noodprocedures in het tochtplan, hulp (laten) halen en zorgdragen voor een slachtoffer.


BEVOEGDHEDEN

Een Advanced Canyoneer mag in groepsverband tochten ondernemen in canyons tot en met gradatie v5a5IV met tochtgenoten van gelijkwaardig (of hoger) niveau.


PRAKTIJKERVARING

Je hebt minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring nodig om deel te nemen aan de cursus:

 • 20 (10)1 canyontochten van gradatie ≤ v3a3III

Je doet minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring op tijdens het volgen van de cursus:

 • 5 (3)1 canyontochten van gradatie > v3a3III

Je hoeft na het behalen van het vaardigheidsbewijs Advanced Canyoneer geen praktijkervaring op te doen om het certificaat geldig te houden.

De praktijkervaring per niveau wordt gespecificeerd in het totaal aantal tochten en het aantal tochten in unieke canyons.


CURSUS

De vormgeving van de cursus wordt door de cursusleider zelf bepaald. De cursus moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursus wordt gegeven onder toezicht van een NCB-gekwalificeerde Canyoning Instructor.
 • De cursus wordt via een organisatie met NCB Keurmerk aangeboden.

Voor deelname aan de cursus moet de cursist voldoen aan de volgende eisen:

 • De minimale leeftijd van de cursist is 18 jaar.
 • De cursist is in bezit van het certificaat Basic Canyoneer of vaardigheden op gelijkwaardig niveau.
 • De cursist heeft voldoende praktijkervaring voor het betreffende niveau.

TOETSING

Tijdens de cursus houdt de cursusleider de voortgang van elke cursist bij aan de hand van het beoordelingsformulier. Aan het einde van de cursus vindt er een toetsing plaats, waarna de cursusleider bepaalt of een cursist alle vaardigheden bezit.

De toetsing voor het niveau Advanced Canyoneer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursist moet voldoen aan de deelname eisen van de cursus van het betreffende niveau.
 • De toetsing wordt gedaan door een NCB-gekwalificeerde Canyoning Instructor.
 • De toetsing wordt gedaan aan de hand van het beoordelingsformulier van het betreffende niveau.

De toetsing voor het niveau Advanced Canyoneer bestaat uit 3 onderdelen. Elk onderdeel wordt beoordeeld op alle criteria van de betreffende categorie (zie Kennis- en vaardighedenlijst in de Richtlijn).


CERTIFICAAT

Als alle vaardigheden getoetst en behaald zijn, kan het certificaat Vaardigheidsbewijs Advanced Canyoneer worden aangevraagd. Het certificaat wordt als volgt aangevraagd:

 • De cursusleider geeft de resultaten door via de website van de NCB.
 • De cursist vraagt een certificaat aan via de website van de NCB.
 • De bond controleert de aanvraag van de cursist met de aangifte van de cursusleider. Indien akkoord ontvangt de cursist per mail een bevestiging met factuur.
 • Als de cursist heeft voldaan aan de financiële verplichtingen, verstrekt de bond het certificaat Vaardigheidsbewijs Advanced Canyoneer aan de cursist.

 

Een Basic Canyon Guide kan tochten begeleiden voor personen met geen of weinig ervaring in canyons tot en met gradatie v3a3III. Hij kan een makkelijke tocht voorbereiden en uitvoeren, waarbij hij zorg draagt voor de gehele logistiek. Tijdens de tocht is hij in staat op een vlotte manier een groep van zes (6) tot tien (10) onervaren deelnemers te begeleiden door een adequate werkwijze, waarbij hij een assistent gids (in opleiding) kan aansturen. Hij heeft kennis van reddingstechnieken waarmee hij in geval van nood zijn deelnemers in makkelijke situaties van touw kan redden. In noodsituaties kan hij met zijn groep deelnemers makkelijke escapes gebruiken. Verder heeft hij kennis van relevante Europese wetgeving op het gebied van scholing en beoefenen van canyoningen. Binnen het opleidingstraject van de Nederlandse Canyoning Bond is hij in staat een introductietocht te organiseren, waarbij hij het certificaat Canyoning Introduction mag afgeven.


BEVOEGDHEDEN

Een Basic Canyon Guide heeft op basis van zijn kennis en vaardigheden de volgende bevoegdheden:

 • Hij mag tochten organiseren voor een groep van zes (6) tot tien (10) onervaren deelnemers.1
 • Hij mag tochten organiseren in canyons tot en met gradatie v3a3III.
 • Hij mag een introductietocht organiseren, waarna hij het certificaat Canyoning Introduction mag afgeven

Het aantal deelnemers per gids is afhankelijk van het niveau van de deelnemers en de eigenschappen van de canyon. In de richtlijn wordt slechts een indicatie van de maximale groepsgrootte gegeven. In de praktijk betekent dit dat de maximale groepsgrootte een vlotte voortgang moet toelaten.


PRAKTIJKERVARING

Je hebt minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring nodig om deel te nemen aan de cursus:

 • 20 (10)2 canyontochten van gradatie ≤ v3a3III

Je doet minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring op tijdens de stageperiode van de cursus:

 • 20 (5)2 canyontochten gidsen van gradatie ≤ v3a3III

Je doet minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring per twee jaar op om het certificaat geldig te houden:

 • 5 canyontochten gidsen van gradatie ≤ v3a3III

De praktijkervaring per niveau wordt gespecificeerd in het totaal aantal tochten en het aantal tochten in unieke canyons.


CURSUS

De vormgeving van de cursus wordt door de cursusleider zelf bepaald. De cursus moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursus wordt gegeven onder toezicht van een NCB-gekwalificeerde Canyoning Instructor.
 • De cursus wordt via een organisatie met NCB Keurmerk aangeboden.

Voor deelname aan de cursus moet de cursist voldoen aan de volgende eisen:

 • De minimale leeftijd van de cursist is 18 jaar.
 • De cursist is in bezit van het certificaat Basic Canyoneer of vaardigheden op gelijkwaardig niveau.
 • De cursist is in bezit van een diploma Sport- en Bewegingsleider niveau 3 of gelijkwaardig/hoger.
 • De cursist heeft voldoende praktijkervaring voor het betreffende niveau.
 • De cursist is in bezit van een (geldig) EHBO­‐certificaat of gelijkwaardig.

TOETSING

Tijdens de cursus houdt de cursusleider de voortgang van elke cursist bij aan de hand van het beoordelingsformulier. Aan het einde van de cursus vindt er een toetsing plaats door een externe beoordelaar, waarna de beoordelaar bepaalt of een cursist alle vaardigheden bezit. Als alle vaardigheden zijn behaald, geeft de beoordelaar de resultaten door aan de bond. De bond verstrekt het certificaat Kwalificatie Basic Canyon Guide aan de cursist.

De toetsing voor het niveau Basic Canyon Guide moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursist moet voldoen aan de deelname eisen van de cursus van het betreffende niveau.
 • De toetsing wordt gedaan door een NCB-gekwalificeerde Assessor.
 • De toetsing wordt gedaan aan de hand van het beoordelingsformulier van het betreffende niveau.

De toetsing voor het niveau Basic Canyon Guide bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel wordt beoordeeld op alle criteria van de betreffende categorie (zie Kennis- en vaardighedenlijst in de Richtlijn).


CERTIFICAAT

Als alle vaardigheden getoetst en behaald zijn, kan het certificaat Kwalificatie Basic Canyon Guide worden aangevraagd. Het certificaat wordt als volgt aangevraagd:

 • De beoordelaar geeft de resultaten door via de website van de NCB.
 • De cursist vraagt een certificaat aan via de website van de NCB.
 • De bond controleert de aanvraag van de cursist met de aangifte van de beoordelaar. Indien akkoord ontvangt de cursist per mail een bevestiging met factuur.
 • Als de cursist heeft voldaan aan de financiële verplichtingen, verstrekt de bond het certificaat Kwalificatie Basic Canyon Guide aan de cursist.

 

Een Basic Canyoneer is iemand die zelfstandig canyons tot en met gradatie v3a3III kan afdalen. Samen met tochtgenoten kan hij het persoonlijke en het groepsmateriaal voorbereiden op basis van informatie uit de topo (of op andere wijze verworven). Tijdens de tocht kan hij haken beoordelen en makkelijk toegankelijke looplijnen of stellingen uithangen in overzichtelijke situaties tot en met gradatie v3a3III. Indien nodig kan hij bijzondere situaties passages beveiligen, zoals het uithangen van een geleide abseil. Hij heeft kennis van reddingstechnieken waarmee hij in geval van nood zichzelf of derden van touw kan redden. Verder kan hij makkelijke escapes gebruiken en haken plaatsen en/of vervangen. Indien nodig kan hij, aan de hand van opgestelde noodprocedures in het tochtplan, hulp (laten) halen en zorgdragen voor een slachtoffer.


BEVOEGDHEDEN

Een Basic Canyoneer mag in groepsverband tochten ondernemen in canyons tot en met gradatie v3a3III met tochtgenoten van gelijkwaardig (of hoger) niveau.


PRAKTIJKERVARING

Je hebt geen praktijkervaring nodig om deel te nemen aan de cursus.

Je doet minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring op tijdens het volgen van de cursus:

 • 5 (3)1 canyontochten van gradatie ≤ v3a3III

Je hoeft na het behalen van het vaardigheidsbewijs Basic Canyoneer geen praktijkervaring op te doen om het certificaat geldig te houden.

De praktijkervaring per niveau wordt gespecificeerd in het totaal aantal tochten en het aantal tochten in unieke canyons.


CURSUS

De vormgeving van de cursus wordt door de cursusleider zelf bepaald. De cursus moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursus wordt gegeven onder toezicht van een NCB-gekwalificeerde Canyoning Instructor.
 • De cursus wordt via een organisatie met NCB Keurmerk aangeboden.

Voor deelname aan de cursus moet de cursist voldoen aan de volgende eisen:

 • De minimale leeftijd van de cursist is 16 jaar.

TOETSING

Tijdens de cursus houdt de cursusleider de voortgang van elke cursist bij aan de hand van het beoordelingsformulier. Aan het einde van de cursus vindt er een toetsing plaats, waarna de cursusleider bepaalt of een cursist alle vaardigheden bezit.

De toetsing voor het niveau Basic Canyoneer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursist moet voldoen aan de deelname eisen van de cursus van het betreffende niveau.
 • De toetsing wordt gedaan door een NCB-gekwalificeerde Canyoning Instructor.
 • De toetsing wordt gedaan aan de hand van het beoordelingsformulier van het betreffende niveau.

De toetsing voor het niveau Basic Canyoneer bestaat uit 3 onderdelen. Elk onderdeel wordt beoordeeld op alle criteria van de betreffende categorie (zie Kennis- en vaardighedenlijst in de Richtlijn).


CERTIFICAAT

Als alle vaardigheden getoetst en behaald zijn, kan het certificaat Vaardigheidsbewijs Basic Canyoneer worden aangevraagd. Het certificaat wordt als volgt aangevraagd:

 • De cursusleider geeft de resultaten door via de website van de NCB.
 • De cursist vraagt een certificaat aan via de website van de NCB.
 • De bond controleert de aanvraag van de cursist met de aangifte van de cursusleider. Indien akkoord ontvangt de cursist per mail een bevestiging met factuur.
 • Als de cursist heeft voldaan aan de financiële verplichtingen, verstrekt de bond het certificaat Vaardigheidsbewijs Basic Canyoneer aan de cursist.

 

De Canyoning Introduction geeft iemand een idee wat de sport canyoningen inhoudt. Na de cursus beheerst hij basis vaardigheden die hem in staat stellen in een canyon tot en met gradatie v3a3III voort te bewegen, waarbij hij wordt begeleidt door iemand met minimaal het niveau Canyon Guide.


BEVOEGDHEDEN

Iemand met het certificaat Canyoning Introduction mag enkel onder begeleiding van een tochtleider met minimaal het niveau Canyon Guide tochten ondernemen in canyons tot en met gradatie v3a3III.


PRAKTIJKERVARING

Je hebt geen praktijkervaring nodig om deel te nemen aan de cursus.

Je doet minimaal de volgende hoeveelheid praktijkervaring op tijdens het volgen van de cursus:

 • 1-2 canyontochten van gradatie ≤ v3a3III

Je hoeft na het behalen van het vaardigheidsbewijs Canyoning Introduction geen praktijkervaring op te doen om het certificaat geldig te houden.


CURSUS

De vormgeving van de cursus wordt door de cursusleider zelf bepaald. De cursus moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De cursus wordt gegeven door een NCB-gekwalificeerde Guide.
 • De cursus wordt via een organisatie met NCB Keurmerk aangeboden.

Voor deelname aan de cursus moet de cursist voldoen aan de volgende eisen:

 • De minimale leeftijd van de cursist is 14 jaar.

Je kunt na het behalen van Canyoning Introduction gelijk instromen in de cursus Basic Canyoneer.


TOETSING

De toetsing vindt tijdens de cursus plaats, waarbij de cursist de aangeleerde vaardigheden in de praktijk moet laten zien. De cursusleider bepaalt of een cursist na het volgen van de Canyoning Introduction alle vaardigheden voldoende beheerst. Als alle vaardigheden zijn behaald, verstrekt de cursusleider het certificaat Vaardigheidsbewijs Canyoning Introduction aan de deelnemer.


CERTIFICAAT

Als alle vaardigheden zijn beoordeeld en behaald, verstrekt de cursusleider het certificaat Vaardigheidsbewijs Canyoning Introduction aan de cursist.

 

De Nederlandse Canyoning Bond (NCB) is in 2007 begonnen om een nationale richtlijn op te stellen voor scholing en certificering op het gebied van canyoningen. De richtlijn heeft als doel om er voor te zorgen dat (toekomstige) canyoneers, gidsen en instructeurs voldoende kennis en vaardigheden bezitten om respectievelijk verantwoord tochten te maken, te begeleiden en cursussen te geven.


OPLEIDINGSTRAJECT

Het opleidingstraject is vormgegeven aan de hand van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) 2012. De KSS is een richtlijn die in opdracht van het ministerie van VWS is opgesteld door het NOC*NSF om sportopleidingen in Nederland op efficiëntere wijze te organiseren en samenwerking tussen opleidingsinstituten eenvoudiger maken. De kwalificatiestructuur geeft aan op verschillende niveaus welke competenties cursisten na afloop van hun cursus bezitten.

Het opleidingstraject bestaat uit verschillende niveaus, ook wel profielen genoemd, welke onderverdeeld zijn in verschillende leerlijnen (zie figuur 1.1). Een leerlijn is een leertraject dat een persoon kan volgen tot het gewenste niveau. Het opleidingstraject kent de volgende leerlijnen:

 • Leerlijn 'Canyoneer' - Tijdens de cursussen van de blauwe leerlijn doet men algemene kennis en technische vaardigheden op die de basis vormen van het canyoningen. Deze niveaus zijn bedoelt voor mensen die privé willen canyoningen met personen van vergelijkbaar niveau. Tevens vormen deze niveaus de basis van eigen vaardigheid voor de gids- en instructeursopleidingen. Na het succesvol afronden van een cursus in de leerlijn Canyoneer ontvang je een vaardigheidsbewijs Canyoneer.
 • Leerlijn 'Gids' - Tijdens het volgen van een opleiding in de groene leerlijn doet men begeleidingsvaardigheden op om te kunnen gidsen in canyons en om gidsen in opleiding te begeleiden tijdens hun praktijkstage. Deze niveaus zijn bedoelt voor mensen die binnen een organisatie (onervaren) deelnemers willen begeleiden tijdens een tocht. Na het succesvol afronden van een cursus in de leerlijn Gids ontvangt men een kwalificatie Canyon Guide.
 • Leerlijn 'Opleider' - Tijdens het volgen van een opleiding in de oranje leerlijn doet men lesgeefervaring op en leert men gidsen en instructeurs opleiden in het NCB-opleidingstraject. Deze niveaus zijn bedoeld voor mensen die binnen een opleidingscentrum toekomstige canyoneers, gidsen en/of instructeurs willen opleiden. Na het succesvol afronden van een cursus in de leerlijn Opleider ontvangt men een kwalificatie Canyoning Instructor of Assessor.

Elk niveau staat voor bepaalde vaardigheden die iemand heeft ontwikkeld, een bepaalde hoeveelheid praktijkervaring die is opgedaan en voor specifieke bevoegdheden die iemand op het betreffende niveau heeft. De specifieke vaardigheden, praktijkervaring (zie tabel 2.1) en bevoegdheden per niveau (zie tabel 2.2) worden nader omschreven onder cursussen.

Afhankelijk van de wijze van toetsing en het soort certificaat wordt er een onderscheidt gemaakt tussen vaardigheidsprofielen (VP) en kwalificatieprofielen (KP). Per profiel worden de volgende onderdelen beschreven:

 • Globale omschrijving van het functioneren – Omschrijving wat kan iemand op het betreffende niveau.
 • Competenties en bevoegdheden van het betreffende niveau – Samenvatting van de specifieke vaardigheden en bevoegdheden op het betreffende niveau.
 • Praktijkervaring – De hoeveelheid ervaring om aan een cursus of opleiding te mogen deelnemen, die tijdens een cursus of opleiding wordt opgedaan en om het certificaat geldig te houden.
 • Cursus – Eisen die aan de vormgeving van cursus en de deelnemers worden gesteld.
 • Toetsing – Wijze van toetsing van het betreffende niveau.
 • Certificaat – Hoe wordt het certificaat voor het betreffende niveau verstrekt.
 • Klachtenregeling – Hoe kan een cursist en klacht indienen voor de vormgeving van de cursus of wijze van beoordeling.

Voor het leesgemak is in de tekst hoofdzakelijk gebruik gemaakt van ‘hij/hem/zijn’. Uiteraard kan hier ook ‘zij/haar’ gelezen worden.


CURSUSSEN

Om een bepaald niveau te bereiken kan je een cursus volgen. Hieronder staat een overzicht van de verschillende cursussen (volg de link voor een nadere toelichting voor het betreffende niveau).


WAAR KAN IK EEN CURSUS VOLGEN?

De cursussen worden aangeboden via bedrijven, verenigingen en instellingen met een NCB Keurmerk. Het cursusaanbod van de opleidingscentra is te vinden in de kalender of op hun eigen website (zie Kwaliteitsregister).


KLACHTENREGELING

Indien de cursist een klacht heeft over de vormgeving/uitvoering van de cursus of het niet eens is met de beoordeling, dan kan hij contact opnemen met de Toetsingscommissie of Commissie van Beroep voor de Toetsing van de bond. De leden van de Toetsingscommissie en de Commissie van Beroep voor de Toetsing, beiden ingesteld door de bond, staan vermeld op de website van de Nederlandse Canyoning Bond of een overzicht is op te vragen bij de bond.


 

FIGUUR 1.1: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN HET OPLEIDINGSTRAJECT

NCB Richtlijn 2015 Overzicht Opleidingstraject v14.1


TABEL 2.1: OVERZICHT VEREISTE PRAKTIJKERVARING PER NIVEAU

  Deelname cursus: Tijdens cursus/stage: Geldigheid certificaat (2 jaar): 
  ≤ v3a3III
> v3a3III
≤ v3a3III
> v3a3III
 ≤ v3a3III
 > v3a3III
             
Assessor 40 (15) 40 (15) - - 1 1
             
Canyoning Instructor 40 (15)
40 (15)
- - 1 1
             
Advanced Canyon Guide  40 (15)
20 (10)
- 20 (5)
5
             
Basic Canyon Guide  20 (10) - 20 (5) - 5
             
Advanced Canyoneer  20 (10) 5 (3)
             
Basic Canyoneer  5 (3)
             
Canyoning Introduction  -
             
 

Let op: de genoemde gradatie is slechts ter indicatie. De uiteindelijke gradatie canyon die iemand kan doen is afhankelijk van de individuele vaardigheden van de betreffende persoon.

Let op: het aantal canyontochten per niveau, bijvoorbeeld 20 (10), wordt gespecificeerd in het totaal aantal tochten (20) en het aantal tochten in unieke canyons (10).

 


TABEL 2.2: OVERZICHT VAARDIGHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Niveau:

Voortbewegen:

Gidsen: Opleiden: Toetsen:
         
Assessor  -

 Guide,
 Instructor,

 Assessor

         
Canyoning Instructor  ≤ v5a5IV  ≤ v5a5IV  Canyoneer,
 Guide,
 Instructor
 Canyoneer
         
Advanced Canyon Guide   ≤ v5a5IV  ≤ v5a5IV  Canyoneer,
 Guide
 Introduction
         
Basic Canyon Guide   ≤ v3a3III  ≤ v3a3III  Canyoneer,
 Guide
 Introduction 
         
Advanced Canyoneer   ≤ v5a5IV -
         
Basic Canyoneer   ≤ v3a3III
         
Canyoning Introduction   ≤ v3a3III 1
         
  1Onder begeleiding van een gekwalificeerde gids

 

 


 

In dit deel wordt elk niveau uit het opleidingstraject nader omschreven in zogenaamde profielen. Elk niveau kent een eigen profiel. Afhankelijk van de wijze van toetsing en het soort certificaat wordt er een onderscheidt gemaakt tussen vaardigheidsprofielen (VP) en kwalificatieprofielen (KP).

Per profiel worden de volgende onderdelen beschreven:

 • Globale omschrijving van het functioneren – Omschrijving wat kan iemand op het betreffende niveau.
 • Competenties en bevoegdheden van het betreffende niveau – Samenvatting van de specifieke vaardigheden en bevoegdheden op het betreffende niveau.
 • Praktijkervaring – De hoeveelheid ervaring om aan een cursus of opleiding te mogen deelnemen, die tijdens een cursus of opleiding wordt opgedaan en om het certificaat geldig te houden.
 • Cursus – Eisen die aan de vormgeving van cursus en de deelnemers worden gesteld.
 • Toetsing – Wijze van toetsing van het betreffende niveau.
 • Certificaat – Hoe wordt het certificaat voor het betreffende niveau verstrekt.
 • Klachtenregeling – Hoe kan een cursist en klacht indienen voor de vormgeving van de cursus of wijze van beoordeling.

Om een bepaald niveau te bereiken kan je een cursus volgen. Op de volgende pagina's worden de cursussen per niveau nader toegelicht:

Voor het leesgemak is in de tekst hoofdzakelijk gebruik gemaakt van ‘hij/hem/zijn’. Uiteraard kan hier ook ‘zij/haar’ gelezen worden.


WAAR KAN IK EEN CURSUS VOLGEN?

De cursussen worden aangeboden via aangesloten verenigingen, bedrijven en instellingen die erkend zijn als opleidingscentrum. Het cursusaanbod van de opleidingscentra is te vinden in de kalender of op hun eigen website (zie Kwaliteitsregister).


OVERZICHT VAARDIGHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

Niveau:

Voortbewegen:

Gidsen: Opleiden: Toetsen:
         
Assessor  -  Guide,
 Instructor
         
Canyoning Instructor  ≤ v5a5IV  ≤ v5a5IV  Canyoneer,
 Guide,
 Instructor
 Canyoneer
         
Advanced Canyon Guide   ≤ v5a5IV  ≤ v5a5IV  Canyoneer,
 Guide
 Introcursus
         
Basic Canyon Guide   ≤ v3a3III  ≤ v3a3III  Canyoneer,
 Guide
 Introcursus 
         
Advanced Canyoneer   ≤ v5a5IV -
         
Basic Canyoneer   ≤ v3a3III
         
Canyoning Introduction   ≤ v3a3III 1
         
  1Onder begeleiding van een gekwalificeerde gids

 


OVERZICHT VEREISTE PRAKTIJKERVARING PER NIVEAU

  Deelname cursus: Tijdens cursus/stage: Om certificaat geldig te houden: 
  ≤ v3a3III
> v3a3III
≤ v3a3III
> v3a3III
 ≤ v3a3III
 > v3a3III
             
Canyoning Instructor 40 (15)
40 (15)
- - - -
             
Advanced Canyon Guide  40 (15)
20 (10)
- 20 (5)
5
             
Basic Canyon Guide  20 (10) - 20 (5) - 5
             
Advanced Canyoneer  20 (10) 5 (3)
             
Basic Canyoneer  5 (3)
             
Canyoning Introduction  -
             
 

Let op: de genoemde gradatie is slechts ter indicatie. De uiteindelijke gradatie canyon die iemand kan doen is afhankelijk van de individuele vaardigheden van de betreffende persoon.

Let op: het aantal canyontochten per niveau, bijvoorbeeld 20 (10), wordt gespecificeerd in het totaal aantal tochten (20) en het aantal tochten in unieke canyons (10).


Samenwerkingspartners:

NKBV

Canyoning ,Hoe begin ik er aan

Bedrijven met keurmerk:

Mountain Sports

Crux Vos Outdoor Wildwaterschool
logo Cios GOES Buffel Outdoor cimarron Collegats Outdoor
Outdoor Experience Friesland college 2SUR5 Canigou Outdoor 
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.